19. juni 2009

Blogdahl

"det er digterdesperadoens oprømt (som i rigtig mange udråbstegn!!!) spredte fægtning i landligt eksil, lutter kokette proklamationer om og på muldjord og med et upurt du i kikkerten, en Hans Otto Jørgensen-musical en miniature"

"monologer om jegets forviklethed og verdens korrumperethed (...) en Lars Skinnebachsk stepdans med træskostøvler, der musicerer, så det forslår - og vel bare ønsker at kværne tydeligt, hvilket til overflod lykkes, det er glimrende, glimrende agitpowerpop"

Lars Bukdahl, Daily Avantguardian #22 om Den agrare modoffensiv og Moro forsvandt