12. maj 2009

OEI

"De fyra [herunder omtalte titler, red.] som nu utkommer är utan tvekan både rolig och uppfordrande läsning. Men också om man betonar de materiella, estetiska och politiska ramarna för verksamheten som sådan, uppmuntrar den till vidare reflektion. Småskaligheten och de minoritära aspekterna av 28/6 skulle en gång, utan tvekan, framkallat rop om elitism och exklusivitet från somliga, men formaten och det enkla utförandet hos skrifterna är i sig en gensaga mot varje sådan konservativ impuls. Snarare handlar ett poetiskt arbete som detta om att, som Ron Silliman har uttryckt saken, bygga läserkretsar med en läsare i taget. Även om utgångspunkten är begränsad finns ingen given slutpunkt. Processen är öppen."

Jesper Olsson om 28/6 i OEI #42, 2009

---
"Christians texter kretsar kring kidnappningen och mordet på Aldo Moro 1978, men låter sitt avsökningsmodus och sina reflektioner ta form här och nu - en positionsangivelse i tid och rum som blir en viktig perceptuell komponent i dikternas undersökning av politisk historia och politisk handling"
om Moro forsvandt

---
"Enligt utsago var inspelningen och transkriptionen en förutsättning för at flytten skulle bli av (eller snarare att hjälp skulle erhållas) och Flytning är alltså ett starkt (om än absurt) villkorat verk"
om Flytning

---
"Hjorts poesi är verbalt och tonlägesmässigt varierad och heterogen; disjunktiv och formellt krävande i ena stunden, lyriskt grubblande eller direkt talande i nästa; och arbetar över hela sidan med olika format och textriktningar"
om nipsonanomimatamimonanopsin

---
"Maskinskrift (courier), obruten högermarginal, vissa korrigerade skrivfel och svärtningar. En flödande text som (...) är kollektivt framställd (...) Och precis som rullen hela tiden ringlas ut eller rullar ihop sig under läsning, kommer Kristensens och Møllers text att vrida sig in mot sig själv"
om han har sit eget tog kørende