3. august 2008

De helvedes lambier ødelægger mine sandheder

Rasmus Graff, Sigurd Buch Kristensen og Martin Johs. Møller / 80 sider / 70 kr. / ISBN 978-87-992686-0-3
Digtsamling skrevet under et ophold på Hald Hovedgaard i juni 2008, der viser en anden måde at arbejde: sammen. Bogen er inddelt i 6 suiter, hver suite er navngivet efter tidsspunktet suiten er skrevet. Digtene arbejder bl.a. med humor, provokation, indforståetheder, steds– og tidsspecificitet og montage. Samlet set en manifestering af glæden ved at skrive, og at der findes flere tilgange til det poetiske arbejde.